Solceller

Solceller

I dag erbjuder vi solceller från Ryssland via  SDC Group AB 

Det första provpartiet av 150 solceller tillverkade i Tjuvasjien (mellersta Ryssland) levererades den  9. september 2019

Totalt planerar man leverera solceller med en total kapacitet på 3,2 megawatt de närmaste två åren inom ramavtalet med SDC Group AB